Schilderonderhoudsplan

Bij het meerjarige onderhoudsplan (in principe tot 10 jaar) hoort een onderhoudsschema dat afgestemd is op uw situatie.
In dit schema staat chronologisch vermeld welke werkzaamheden wanneer verricht worden.
Tussentijds vinden regelmatig controles plaats.
Wanneer bij controle blijkt dat een bewerking eerder plaats moet vinden of juist kan worden uitgesteld dan wordt dit overlegd.
Bovendien worden in het schema de toe te passen materialen weergegeven inclusief kleurnummers.

Voorbeeld onderhoudsschema

1 e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar 7e jaar 8e jaar 9e jaar 10e jaar
X V V Y V X V V Y O

X- volledige schilderbeurt
V- geen werkzaam heden
Y- controleren,schoonmaken en zonodig bijwerken
O- volledige inspectie en evaluatie onderhouds plan